ליאור גנץ מעצבים. עיצוב ותכנון פנים לבתי עסק.
רות. כרמליה. חיפה

 052-6998446